Platforma dostępna w krajach:
Aforti Exchange

AFORTI BIZ

Aforti BIZ świadczy usługi wymiany walut dla Firm za pośrednictwem funkcjonalnej platformy on-line. Oferuje swoim Klientom hurtowe kursy walut i możliwość negocjacji stałych rabatów. Stanowi jedyną taką platformę dla Przedsiębiorców. 

Dlaczego warto wymieniać z nami walutę?

  • Jesteśmy notowani na zorganizowanym rynku Giełdy Papierów Wartościowych – NewConnect
  • Gwarantujemy bezpieczeństwo transakcji
  • Oferujemy najkorzystniejsze stawki wymiany walut
  • Udostępniamy bezpłatną rejestrację i obsługę platformy Aforti Exchange
  • Nie pobieramy żadnych opłat ani prowizji od transakcji walutowych
  • Umożliwiamy uzyskanie stałego rabatu
  • Zapewniamy indywidualną obsługę Regionalnego Dyrektora Sprzedaży
  • Zatrudniamy Zespół doświadczonych Dealerów walutowych
  • Przygotowujemy rekomendacje i indywidualne prognozy walutowe
  • Wspieramy i konsultujemy telefonicznie i mailowo podczas realizacji transakcji

AFORTI Exchange należy do AFORTI PLC z Grupy AFORTI Holding S.A. - notowanej na NewConnect, dynamicznie rozwijającej się Grupy Finansowej, której celem jest wyznaczenie nowych standardów kompleksowej obsługi Klienta w zakresie finansów osobistych i zarządzania finansami przedsiębiorstw.

AFORTI Exchange S. A. z siedzibą w Warszawie 00-876, ul. Ogrodowa 58, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000719620, NIP: 951-236-08-41, REGON: 146332039. Wysokość kapitału zakładowego w całości opłaconego: 21 016 596,00 zł.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2020

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2021

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2022

×Przepraszamy. Państwa przeglądarka CommonCrawl 2.0 nie spełnia minimalnych wymagań naszej platformy. Prosimy zaktualizować przeglądarkę!