Platforma dostępna w krajach:
Aforti Exchange

Nadchodzące usługi

W 2023 roku nasza nowa linia usług będzie dostępna dla klientów w USA i innych wybranych krajach (w tym w Europie).
Nowe usługi będą oferowane wraz z istniejącą platformą internetową i naszą nową aplikacją mobilną.

Rachunki bankowe

Naszym klientom biznesowym zostaną udostępnione rachunki bankowe umożliwiające wpłacanie pieniędzy, przelewanie pieniędzy pomiędzy własnymi rachunkami, przelewy bezpośrednie oraz wpłaty na rachunki krajowe i zagraniczne beneficjentów trzecich.
Konta będą oferowane w wielu walutach.

Transfery A2A

Dostępne będą przelewy między własnymi rachunkami w różnych bankach i krajach, szybkie płatności SEPA oraz przelewy na rachunki Unii Europejskiej z wykorzystaniem systemu numeracji IBAN.*
Przelew pieniędzy będzie możliwy zarówno w walucie konta, jak iw dowolnej innej walucie – jednoczesne przewalutowanie i przelew.

Płatności

Wszystkim klientom oferowane będą jednorazowe, cykliczne i doraźne płatności. System umożliwi także zakładanie predefiniowanych klientów, co pozwoli na proste przelewy w przyszłości bez konieczności ponownego wprowadzania danych beneficjenta.*
Możliwe będzie dokonywanie płatności zarówno w walucie rachunku, jak iw dowolnej innej walucie – jednoczesne przewalutowanie i przelew.

Karty Płatnicze

Wraz z rachunkami będą wydawane akceptowane na całym świecie karty płatnicze. Będą one dostępne dla właścicieli firm (bez limitów) oraz dla pracowników, przy czym możliwe będzie ustawienie maksymalnych limitów bankomatów czy płatności.*
Karty będą wydawane w walucie wybranej i potrzeb właściciela. Dostępne będą karty wirtualne – do użytku z Apple Wallet lub Android Wallet.

* Dostępne w wybranych krajach.

×Przepraszamy. Państwa przeglądarka CommonCrawl 2.0 nie spełnia minimalnych wymagań naszej platformy. Prosimy zaktualizować przeglądarkę!