Aforti Exchange

Podsumowanie Rynkowe wg AFORTI: Kluczowe Wydarzenia Makroekonomiczne na Początku Lipca. Inflacja, Stopy Procentowe i Wskaźniki Gospodarcze

8 lipca 2024

Pierwszy tydzień lipca przyniósł szereg istotnych wydarzeń makroekonomicznych, które miały wpływ na globalne rynki kapitałowe i finansowe. Dane dotyczące inflacji, stóp procentowych oraz wskaźników gospodarczych z największych gospodarek świata były kluczowe dla inwestorów.


Dane Makroekonomiczne z Europy

  • Sprzedaż detaliczna w strefie euro: Sprzedaż detaliczna wzrosła nieznacznie powyżej prognoz (wzrost o 0,3% wobec 0,2% prognoz), co wskazuje na pewną stabilizację konsumpcji w regionie. To optymistyczny sygnał dla gospodarki strefy euro.

  • Produkcja przemysłowa w Niemczech: Produkcja przemysłowa zanotowała znaczny spadek (-1,6% wobec 0,5% prognozy), znacznie poniżej oczekiwań, co sugeruje trudności w sektorze przemysłowym największej gospodarki Europy.

  • Inflacja bazowa w strefie euro: Inflacja bazowa okazała się wyższa od oczekiwań, co może sugerować presję inflacyjną w regionie. Inflacja CPI za czerwiec wyniosła 2,5% r/r
  • Inflacja w Niemczech: Inflacja w Niemczech spadła mocniej niż oczekiwano (wyniosła 2,2% r/r wobec 2,4% r/r, oczekiwano 2,3%), co może łagodzić obawy dotyczące długoterminowej presji cenowej w tym kraju.
  • Dane PMI z Europy: Odczyty PMI w Europie zawiodły oczekiwania (45,8 wobec 47,3 poprzednio), co może wskazywać na osłabienie aktywności gospodarczej w regionie .


Polityka Monetarna

  • Rada Polityki Pieniężnej (RPP): RPP utrzymała stopy procentowe zgodnie z oczekiwaniami i zaznaczyła, że ewentualne obniżki stóp mogą nastąpić najwcześniej w 2026 roku. To może wskazywać na długoterminowe podejście do stabilizacji monetarnej w Polsce.
  • Europejski Bank Centralny (EBC): Minutki EBC wskazują na zachowawcze podejście do polityki monetarnej, co oznacza, że bankierzy centralni w strefie euro preferują ostrożność w podejmowaniu decyzji o zmianach stóp procentowych.
  • Rezerwa Federalna (FED): Minutki FOMC (Federalny Komitet Otwartego Rynku) wskazują, że FED potrzebuje dodatkowych informacji, aby zdecydować o ewentualnych obniżkach stóp procentowych, co sugeruje ostrożne podejście do polityki monetarnej w USA .


Gospodarka Szwajcarii

  • Inflacja w Szwajcarii: Inflacja okazała się poniżej oczekiwań (wartość za czerwiec 1,3% wobec 1,4% prognozy), co może wpływać na decyzje dotyczące polityki monetarnej Szwajcarskiego Banku Narodowego (SNB) .


Rynek Walutowy

Złotówka w okresie od 01 do 05 lipca wzmocniła się. Kurs EUR/PLN oscylował w przedziale 4,28-4,29, a USD/PLN w zakresie 3,95-3,99. Wzmocnienie złotówki wynikało z przewidywań rynkowych i braku większych zawirowań na rynkach międzynarodowych. 

FafsfJxvxckhkf1VnLLz4bcOI773O9Y5eQWVj8pEApmTw5tXBMU8qHxUpsxy4zeFLjtbxxmk7Bj0rQiIgAiIgAiIgAiIgAiIgAiIwM1E4P8w0xIa+TaYGgAAAABJRU5ErkJggg==

gX44AOI1JFAwJAAAAAElFTkSuQmCC


Rynek Ropy i Złota

Ceny ropy Brent w dniach 01-05 lipca utrzymywały się w przedziale USD 86,37-86,88 za baryłkę, co wskazuje na delikatny wzrost rynku po wcześniejszych wahaniach. Ceny złota wzrosły od poziomu USD 2,355 do poziomu 2,399 za uncję.

wHAB8I+WsxkVAAAAABJRU5ErkJggg==

oANCwAAAABJRU5ErkJggg==


Giełda Papierów Wartościowych

WIG w dniach 01-05 lipca zanotował spadek o około 1730 punktów, kończąc sesję na poziomie 87 297 punktów przy obrotach tygodniowych na poziomie 4 481 813 545. Inwestorzy nadal monitorują sytuację makroekonomiczną oraz decyzje banków centralnych, które mogą wpłynąć na dalsze ruchy indeksu.


53sD6tIKROBRCARSAQSgUQgEUgEEoFE4MIg8Ck53H8f79FVCF19KQAAAABJRU5ErkJggg==


Podsumowanie

Pierwszy tydzień lipca 2024 roku przyniósł mieszane sygnały z głównych gospodarek świata. Stabilizacja sprzedaży detalicznej w strefie euro oraz wyższa inflacja bazowa kontrastowały z osłabieniem produkcji przemysłowej w Niemczech. Polityka monetarna pozostaje ostrożna zarówno w Europie, jak i w USA, co wskazuje na długoterminowe podejście do stabilizacji gospodarczej.


DEPARTAMENT SKARBU

AFORTI.BIZ