Platforma dostępna w krajach:
Aforti Exchange

Inflacja – skąd się bierze i jak z nią walczyć?

25 maja 2022


Z dnia na dzień obserwujemy na półkach sklepowych rosnące ceny żywności i wielu innych produktów. Nie zadowalają także oferty lokat i kont oszczędnościowych w bankach, proponujących minimalne oprocentowanie. To tylko kilka efektów rosnącej w Polsce inflacji.

Zachęcamy do przeczytania artykułu AFORTI Exchange, opisującego powody, skutki i sposoby walczenia z inflacją.

Zaczynając od definicji

Ekonom David Begg zdefiniował inflację jako „zjawisko ekonomiczne, polegające na wzroście ogólnego poziomu cen towarów i usług oferowanych w gospodarce”. Takie zmiany wyróżniają się tendencjami, utrzymującymi się przez dłuższy czas. W tym samym czasie dochodzi do obniżania się wartości pieniądza i podwyższania kosztów. Warto wspomnieć, że istnieje także zjawisko deflacji – wzrostu wartości pieniądza.

Skąd dowiemy się o inflacji? Podpowiada to nam najpopularniejszy wskaźnik CPI - wskaźnik inflacji konsumenckiej (Consumer Price Index). CPI określa zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych na podstawie średniej ważonej cen zakupów przeciętnego gospodarstwa domowego.


Często za najczęstszą przyczynę inflacji uznaje się rosnące ceny ropy naftowej, wpływającej na sektor transportu, handlu, przemysłu czy usług. Codziennie za pomocą ropy dostarczana jest żywność, funkcjonuje logistyka i spedycja, to tylko kilka elementów budujących gospodarkę krajową. Pozostałych powodów inflacji upatruje się m.in. w:

  • nadmiernej emisja pieniądza
  • wadliwej strukturze gospodarki
  • nadmiernej akcji kredytowej banków
  • monopolizacji gospodarki 
  • niezrównoważonym budżecie państwa

QdwsbDkIw+r9gAAAABJRU5ErkJggg==Do czego prowadzi inflacja?

Pierwsze skutki pędzącej inflacji obserwujemy już od czasu, gdy Bank Centralny zdecydował się z nią walczyć za pomocą podwyżki stóp procentowych. Zaczęliśmy wówczas spłacać powiększone raty zaciągniętych kredytów. Przekłada się to także na nasze wydatki w sklepach spożywczych, galeriach handlowych czy na koszty usług.


Inflacja jest postrzegana jako negatywne zjawisko ze względu na jej społeczne skutki przez konsumentów, ale także kontrahentów, tracąc zaufanie do waluty, której wartość spada. Niestabilna sytuacja złotego może zniechęcić partnera biznesowego do transakcji międzynarodowych. Dla przypomnienia zachęcamy do przeczytania artykułu o rekordach na rynku walutowym w marcu.


Inflacja wpływa na zachwianie wartości faktycznej towarów. Cena, którą oznaczony jest produkt nie uwiarygadnia już tak wartości materiałów. Nagłe zmiany cen wpływają także na motywacje zakupowe. Część konsumentów w wyniku podwyżki cen jest skłonna zmienić produkt bądź usługę na podobne i tańsze z tego samego sektora. 


W wyniku straty na wartości pieniądza zachodzi wiele zmian na rynku kredytowym. Kredytobiorcy trudniej jest otrzymywać fundusze na zamierzony cel. Zmniejsza się także jego zdolność w zakresie wkładu własnego dla kredytu. Sytuacja jest niełatwa również dla banku udzielającego kredytu, który po zwrocie pożyczki może posiadać mniejszą wartość pieniędzy niż przed jej udzieleniem. Finalnie, bank czy instytucja udzielająca kredytu może okazać się stratna na tej transakcji. Zapobiec temu mają stopy procentowe, określające cenę, jaką należy zapłacić za pozyskanie pieniądza.


Jak walczyć z inflacją?

W obliczu inflacji niepewny staje się zysk planowany w ramach inwestycji, oszczędności. Umieszczając środki na lokatach ograniczonych terminem trudniejsze staje się oszacowanie zysku odnotowanego z inwestycji.

Skutecznym sposobem na ucieczkę od inflacji może okazać się wymiana waluty na obcą, czekając na wzrost jej wartości lub wykorzystanie swoich środków w walucie obcej na inwestycję walutową. Zachęcamy do zarejestrowania się na naszej bezpłatnej platformie wymiany walut AFORTIExchange.

×Przepraszamy. Państwa przeglądarka CommonCrawl 2.0 nie spełnia minimalnych wymagań naszej platformy. Prosimy zaktualizować przeglądarkę!