Platforma dostępna w krajach:
Aforti Exchange

Grupa Aforti Holding w lutym kontynuuje wzrosty wyników operacyjno-sprzedażowych

3 marca 2017

Grupa Aforti Holding, świadcząca usługi finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, opublikowała raport z wynikami operacyjno-sprzedażowymi za luty. Zaraportowane dane świadczą o dalszym szybkim rozwoju Grupy. Spółka pożyczkowa Aforti Finance w tym okresie udzieliła pożyczek na łączną kwotę ponad 1,6 mln zł. Aforti Exchange po raz kolejny odnotowała skokowy wzrost wartości obrotów na platformie wymiany walut w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku. Natomiast Aforti Collections zaraportowała prawie 1,7 mln zł wartości nominalnej zleceń windykacyjnych.

W drugim miesiącu roku Aforti Finance oferująca mikropożyczki dla sektora MSP zanotował kolejne wzrosty sprzedaży. W lutym 2017 r. Spółka udzieliła pożyczek na łączną kwotę ponad 1,6 mln zł. Wartość złożonych wniosków w tym samym okresie wyniosła 6,4 mln zł. Względem analogicznego okresu w 2016 r. stanowi to aż pięciokrotny wzrost.

„Poprawa wyników jest rezultatem wyższej gotowości operacyjnej naszych czterech oddziałów Aforti Finance. To przekłada się na lepsze wyniki pożyczkowe. W najbliższych miesiącach oczekujemy co najmniej utrzymania obecnych wyników, a w dalszej perspektywie dalszych wzrostów. Rozważymy podjęcie kroków w kierunku bardziej dynamicznego rozwoju sieci oddziałów własnych.” – powiedział Klaudiusz Sytek, Prezes Aforti Holding S.A.

Aforti Exchange oferująca usługi wymiany walut za pośrednictwem platformy internetowej odnotowała ponad 4 mln euro obrotów w lutym 2017 r. To ponad trzykrotnie więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. W całym 2016 r. wartość obrotu na platformie wyniosła 28,9 mln euro, podczas gdy po dwóch pierwszych miesiącach bieżącego roku wartość ta wyniosła już ponad 10,2 mln euro.

„Po dwóch miesiącach wypracowaliśmy za pośrednictwem platformy wymiany walut ponad 1/3 obrotów z całego 2016 r. Ze względu na to, że kursy sprzyjały naszym klientom w styczniu, wielu z nich dokonało niezbędnych realizacji transakcji w pierwszym miesiącu 2017 r. wyniki zanotowane w lutym są niższe niż w styczniu, natomiast oczekujemy, iż wartość obrotów sukcesywnie będzie rosnąć, zwłaszcza że luty, mimo że krótszy, był lepszy niż grudzień – rekordowy miesiąc w 2016r.” – mówi Klaudiusz Sytek

Aforti Collections działająca w windykacji zanotowała spadek w wartości zleceń windykacyjnych względem stycznia. W lutym wartość ta wyniosła ok. 1,7 mln zł. W porównaniu do poprzedniego miesiąca stanowi to spadek o 66 proc.

„Spółka skupia się obecnie nad odzyskiwaniem należności, czyli prowadzi działalność, do której została faktycznie założona. Z uwagi na bardzo dobre wyniki w pozyskiwaniu zleceń w poprzednich miesiącach, obecny wynik jest dobry i uzupełnia on nasz portfel zleceń. Musimy mierzyć siły na zamiary.” – podkreślił Klaudiusz Sytek.

W ostatnich tygodniach Grupa finansowa Aforti Holding zaprezentowała wyniki za czwarty kwartał 2016 r. Zaraportowane dane potwierdziły szybki rozwój grupy i konsekwentną realizację przyjętej strategii. Skonsolidowane przychody po IV kwartałach wyniosły ponad 62 mln zł. Stanowi to ponad 43 proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w 2015 r. W raportowanym okresie zysk netto Grupy urósł o 20 proc. do kwoty 648 tys. zł. Na koniec okresu aktywa Grupy wynosiły 34,51 mln zł, czyli zwiększyły się prawie dwukrotnie w porównaniu z końcem 2015 r. Istotna poprawa wyników to efekt konsekwentnie realizowanej strategii na lata 2016-2018.

×Przepraszamy. Państwa przeglądarka CommonCrawl 2.0 nie spełnia minimalnych wymagań naszej platformy. Prosimy zaktualizować przeglądarkę!