Platforma dostępna w krajach:
Aforti Exchange

Doroczne spotkanie Grupy Aforti Holding S.A.

10 kwietnia 2017

W dniu 6 kwietnia 2017r. w Warszawie odbyło się doroczne spotkanie Zarządu, członków Rad Nadzorczych i pracowników wszystkich Spółek Aforti Holding S.A. Podczas konferencji przedstawiciele Spółek oraz Departamentów relacjonowali swoją działalność z ostatnich czterech kwartałów oraz zaprezentowali plany na najbliższą przyszłość. Natomiast 7 kwietnia miało miejsce szkolenie dla pracowników w zakresie sprzedaży.


×Przepraszamy. Państwa przeglądarka CommonCrawl 2.0 nie spełnia minimalnych wymagań naszej platformy. Prosimy zaktualizować przeglądarkę!