Platforma dostępna w krajach:
Aforti Exchange

Czy grozi nam recesja?

31 sierpnia 2022


Coraz częściej słyszymy o pojęciu recesji gospodarczej, o nieuniknionym kryzysie, który już i tak dotyka nas za pomocą panującej inflacji. Jednak czym właściwie recesja jest? Czy rzeczywiście zagraża nam to zjawisko? Dowiedzmy się wspólnie z AFORTI Exchange. 


Czym jest recesja?

Najpopularniejszym wyjaśnieniem recesji jest zahamowanie tempa wzrostu gospodarczego, prowadzące m.in. do obniżenia wartości usług, towarów, płac, wzrostu bezrobocia, a przede wszystkim do spadku produktu krajowego brutto (PKB). 

Z recesją wiąże się także bankructwo przedsiębiorstw oraz obniżenie wartości aktywów takich jak akcje i nieruchomości. Warto zaznaczyć, że aby doszło do recesji, realny PKB musi zmniejszać się przez kolejne dwa kwartały roku lub lat następujących po sobie. Najprościej mówiąc, jest to okres stagnacji w gospodarce, będący stałym elementem cyklu gospodarczego. Recesja pojawia się regularnie raz na jakiś czas, ale niestety nikt nie wie kiedy dokładnie to nastąpi i jak głęboka będzie.

Historycznie rzecz biorąc, od początku lat 2000. zmagaliśmy się już kilkoma recesjami:

  • 2000/2002 – to tzw. „bańka internetowa”, wówczas kryzys polegał na przeszacowaniu spółek z rynku IT. W momencie kryzysu kapitalizacja spółek drastycznie spadła.
  • 2008/2009 – to napompowany rynek nieruchomości i ogromny popytu w tym sektorze, co wiązało się niestety ze zbyt szybkim udzielaniem kredytów hipotecznych bez zabezpieczenia finansowego. 
  • Rok 2020 to ostatnia odnotowana recesja gospodarcza spowodowana zatrzymaniem gospodarki. Dzięki szybkiej decyzji o masowym dodruku pieniędzy sytuacja trwała krótko.


Przyczyny i skutki recesji gospodarczej

Powodów załamania gospodarczego może być wiele, ponieważ każda recesja jest inna. Jednak do najczęstszych należą: zła polityka monetarna, zbyt duża ingerencja rządów w finanse państwowe, konflikt zbrojny. Jako główny powód obecnego kryzysu ekonomiści wymieniają wojnę w Ukrainie i wywołane przez konflikt zawirowania na rynkach, a także wcześniejszą pandemię.

W trakcie trwania recesji należy liczyć się z obniżeniem jakości życia, na co znaczny jak dotąd wpływ miała już inflacja i następujący po niej wzrost stóp procentowych. Symptomami kryzysu jest również znaczny spadek zainteresowania rynkiem nieruchomości oraz niesprzyjające nastroje inwestorów, podchodzących znacznie ostrożniej do inwestycji. 


Czym wyróżni się kolejna recesja?

Powtórzmy raz jeszcze, każda recesja jest inna i nigdy nie znamy dokładniej daty, kiedy ona nastąpi. Dziś obserwujemy masowy dodruk pieniędzy w skali światowej, który umożliwił wsparcie wielu przedsiębiorstw. Dziś jednak odczuwamy skutki zwiększenia się liczby banknotów. Poza tym dużą rolę odrywa niestabilna sytuacja geopolityczna świata. 

W poprzednich latach wsparciem dla obywateli było obniżenie stóp procentowych, dzięki czemu pojawiał się wolny kapitał i chęć inwestycji pieniądza. Trudno jest ożywić gospodarkę w ten sam sposób co dotychczas, gdy jednocześnie zmagamy się z inflacją. 

Dziś z kolei postawiono na przeciwną politykę, skutkiem czego są wyższe stopy procentowe mające doprowadzić do wycofania części pieniędzy z rynku i opanowania sytuacji. Podnoszenie stóp procentowych ma na celu m.in. ochronę wartości waluty. Na skutek obecnej sytuacji politycznej i makroekonomicznej w ostatnim czasie mocno spadła wartość PLN wobec głównych walut (USD i EUR).


Co możemy zrobić?

Powinniśmy pamiętać, że cały czas bierzemy udział w powtarzalnym cyklu rynkowym, niestety często nie wiedząc, w którym jego etapie jesteśmy. W czasie, gdy obserwujemy znaczne gospodarcze wzrosty na potęgę, kupujemy, z kolei gdy wartość rynku zbytnio spada, sprzedajemy, co prowadzi do kryzysów. Nieodłącznym elementem człowieka są emocje, którymi kierujemy się zwłaszcza w sytuacjach stresowych. To zwłaszcza strach zachęca nas do masowego wyprzedawania akcji, nieruchomości etc., co powoduje spadek wartości tych rynków. 

Aby właściwie przygotować się na recesję, należy mieć podstawową wiedzę na temat wahań i schematów rynkowych. To dzięki temu w czasie, gdy nastąpi kryzys i zaobserwujemy masowe wyprzedawanie aktywów, nieruchomości i innych wartościowych rzeczy, będziemy gotowi na skorzystanie z okazji. Zakupienie nieruchomości po atrakcyjnej cenie w czasie kryzysu przyczyni się do poprawy naszej sytuacji, a gdy sytuacja się unormuje, inwestycja przyniesie efekty, przewyższając wartość, za jaką ją zakupiono. 

Należy jednak pamiętać, że recesja wywołująca wiele emocji nie jest dobrym okresem na sprzedaż motywowaną bezradnością i strachem. Takie działanie jedynie zaniży wartość posiadanej własności. 


Wiedzą, jaką z tematu recesji należy wynieść, jest przede wszystkim:

  • Zachowanie spokoju i niekierowanie się emocjami i lękiem.
  • Wzięcie pod uwagę zabezpieczenia poprzez dywersyfikację portfela walutowego i zakup walut, które uznamy za "bezpieczny port". Polecamy ofertę AFORTI Exchange S.A. dającą możliwość wymieniania walut online w każdej chwili, bez żadnych prowizji. 
  • Znajomość podstawowych cyklów ekonomicznych — po burzy na rynku zawsze wychodzi ekonomiczne słońce.
  • Przygotowanie się na recesję poprzez zbieranie kapitału. 


eQSIqIIAP8ffxexznfmxnUAAAAASUVORK5CYII=


×Przepraszamy. Państwa przeglądarka CommonCrawl 2.0 nie spełnia minimalnych wymagań naszej platformy. Prosimy zaktualizować przeglądarkę!